Wil jij werken voor de Provincie Zeeland?

Vind de baan die bij jou past

Wil jij werken bij de Provincie Zeeland? Bekijk onze openstaande vacatures.

Vind jouw ideale stageplaats

Wil jij iets betekenen voor Zeeland? Nieuw talent is altijd welkom!

Ontvang passende vacatures in je mailbox

Maak nu een e-mailservice aan en ontvang bij jou passende vacatures bij de Provincie Zeeland!

Nieuwste vacatures en stages

Registreer je om de meest recente vacatures en stageplaatsen in je e-mail te ontvangen!

Maak kennis met ons

Foto van Hans

Hans

Allround Servicemedewerker

Foto van Ilona

Ilona

Communicatie adviseur

Foto van Ruth

Ruth

Adviseur kwaliteitskust

Hans Woittiez

Allround Servicemedewerker

“Ik werk voor en met iedereen.”

Een half leven bij de Provincie
“In 1987 begon ik met werken voor de Provincie. De eerste 26 jaar in de buitendienst als kantonnier in West-Zeeuws-Vlaanderen. Na een reorganisatie ben ik het werk bij de afdeling facilitair gaan doen. Het werk als kantonnier gaf veel vrijheid, maar was erg alleen. De huishoudelijke dienst geeft mij meer regelmaat en gezelschap van collega’s, ik werk nu met zoveel verschillende mensen.”  

Huishoudelijke dienst
“Voor het werk bij de afdeling facilitair van de Provincie moet je alles een beetje kunnen. Je kunt denken aan taken als lampen verwisselen, koffiezetautomaten onderhouden, kleine reparaties, interne verhuizingen, hand en spandiensten, (vergader)opstellingen van zalen neerzetten en weer afbreken, dienstfietsen beheren, rondleidingen verzorgen. Eigenlijk te veel om op te noemen.”

Ik kan met iedereen praten
“Ik ben tijdens deze functie anekdotes gaan schrijven op het intranet van de Provincie Zeeland. Daar krijg ik veel reacties op van collega’s. Nieuwe collega’s geef ik soms een rondleiding of help ik als ze de weg niet kunnen vinden in de Abdij. Iedereen weet mij al snel te vinden, ik verwissel lampen bij een gedeputeerde maar ook in de kantine. Ik kan met iedereen praten. Misschien komt dat door mijn leeftijd. Ik wil iedereen op weg helpen. Zeker voor de jongeren hier voel ik  mij verantwoordelijk.”

Aan het werk voor Zeeland
“Je werkt voor iedereen en met iedereen. Je ziet burgemeesters, wethouders en ministers. Ik ben een keer naar Den Haag gereden met Zeeuwse lekkernijen voor een bijeenkomst daar. Ik help mee met de uitreiking van de Four Freedom Awards met catering en hand-en-spandiensten. Ik vind dat daar een hele bijzondere sfeer rond hangt, ik voel me vereerd dat ik daar dan bij mag zijn.”

Zeeuws
“Ik ben mij misschien wel meer Zeeuw gaan voelen door hier te werken. Je hoort van de Zeeuwse zaken die spelen. Je ziet dat er opnames gemaakt worden voor televisie. Later zie je op televisie de kroonluchter terug waar je dan die morgen snel het lampje van hebt verwisseld.”

Tot slot…

Twee lammetjes
“Jaren terug als kantonnier was ik bezig met het lossen van houtsnippers, vlak bij een wat afgelegen boerderij. Toen kwam er iemand op mij aflopen die mij vroeg mee te helpen bij een keizersnee. Het bleek een dierenarts te zijn. Ik heb de poten van het schaap moeten beethouden en zag er twee lammetjes uit komen.”

Ilona Vette

Communicatie adviseur

“’s Morgens weet ik nog niet hoe mijn dag er uit komt te zien.”

Als stagiaire binnen gekomen
“In 2003 begon ik als stagiaire en ben nooit meer weg gegaan. Toen ik hier als studente kwam had ik nauwelijks een idee waar een Provincie voor stond. Maar dat werd mij al snel duidelijk. De Provincie heeft veel facetten. Bij team communicatie leer je ze allemaal kennen. Er is altijd weer een ander project of initiatief, daarom super afwisselend! Mijn huidige functie doe ik sinds 2015. Er kwamen nieuwe gedeputeerden met de wens ieder een eigen aanspreekpunt binnen de communicatieafdeling te hebben. Ik ben dat gaan doen voor gedeputeerde Jo-Annes de Bat.”

De communicatieadviseur van een bestuurder
“Ook in deze functie is geen dag hetzelfde, dat vind ik erg leuk. Je weet nooit wat de dag je gaat brengen. Een dag bestaat al snel uit; adviseren en uitvoering van de communicatie rond allerlei projecten, in de praktijk komt dat neer op veel regelen, organiseren, ideeën uitwerken, nieuwsbrieven schrijven en communicatiemiddelen bijhouden. Vorige week stond ik op een beurs en gisteren was er een ondernemerslunch die ik organiseerde.”

Soms vind ik het wel ambtelijk…
“Werken in een politieke organisatie is erg dynamisch. Besluiten die we in de organisatie nemen moeten ook in de politiek gedragen worden. Zaken die geld kosten moeten goed overwogen en vastgelegd worden in de systemen waarmee we werken. Logisch natuurlijk, want het is belastinggeld en dat moet goed besteed worden.”

Zeeuws
“Door voor de Provincie te werken ben ik mij bewust geworden van dat wat Zeeland precies betekent voor de Zeeuwen. Zeeuwen hebben een sterke band met Zeeland. Zo zeggen de meeste Zeeuwen niet dat ze Goesenaar zijn of Middelburger, maar Zeeuw. Dat vind ik mooi.”

Ik heb de Zeeuwen pas echt leren kennen tijdens de logo discussie….
“De discussie in 2015 rond het nieuwe logo voor de provinciale organisatie was fascinerend. Er werd een modern nieuw logo gekozen zonder leeuw. Ik vond het mooi. Maar het verzet bleek groot. Veel Zeeuwen bleken gehecht te zijn aan de leeuw in het logo van de provinciale organisatie. Het provinciebestuur besloot daarom dat er een nieuw logo zou komen mét leeuw. Het liet zien hoe dicht de Provincie bij de Zeeuwen staat. Van dat proces heb ik veel geleerd.”

Tot slot…

Soldaten en prinsessen
“En! De Open Dagen in de Abdij zijn geweldig. Toen ik naar mijn werkplek liep merkte een kleuter op dat hier ook soldaten en prinsessen zouden kunnen rondlopen. De Abdij is een prachtige werkplek, daar sta je zelf niet meer zo bij stil, pas als je nieuwe bezoekers verwelkomt zie je weer hoe mooi deze omgeving eigenlijk is.”

Ruth Poppe

Adviseur / Beleidsmedewerker Kwaliteitskust

“Het is super tof om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Iets te kunnen betekenen voor Zeeland.”

Sinds kort bij Provincie Zeeland
“Sinds mei 2017 werk ik bij de Provincie. Eerst een jaar bij de Statengriffie. Nu sinds een aantal maanden als adviseur / beleidsmedewerker kwaliteitskust; met als aandachtsgebieden waterrecreatie en toeristische mobiliteit. Ik heb nu zowel ad hoc als lange termijn vraagstukken. Zo moet er snel een advies komen over een convenant, ik moet daar veel betrokken collega’s voor spreken in korte tijd. Waterrecreatie is voor de langere termijn een vraagstuk. Hoe zetten we waterrecreatie beter op de kaart en hoe kan de Provincie ondernemers daarin ondersteunen?”

Contact met inwoners en collega’s
“Ik mis soms wel het ‘stoeptegel-gebeuren’, wat ik wel had toen ik bij de gemeente werkte. Bij de gemeente bellen inwoners je meteen op als er iets mis is in de straat. Mensen weten beter de gemeente te vinden dan de Provincie. Een Provincie werkt minder met inwoners en meer met partners en organisaties. De Provincie is ook wat groot en formeel. Je kent helaas niet iedereen en dat vind ik jammer.”

Flexibel en uitdagend
“Overheidsorganisatie zijn fijn op het gebied van flexibiliteit. Je kan vaak zelf je werkweek indelen. De werkzaamheden zijn super afwisselend. Door de opdrachtenstructuur werk je aan korte opdrachten dus doe je om de paar jaar iets anders. Daar tegenover staat dat het werk bureaucratisch kan zijn, procedures kunnen veel tijd kosten.” 

Je bent een ambtenaar
“Mensen reageren weleens negatief op het gegeven ambtenaar. Alsof je niets te doen zou hebben en niet hard zou willen lopen voor het werk. Ik hoop dat ik in die beeldvorming verandering kan brengen. Het is super tof om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. Iets te kunnen betekenen voor Zeeland. Door deze functie leer ik Zeeland veel beter kennen. Je kunt zoveel ontdekken in je eigen Provincie.”

Werken in netwerken
“Ik heb bij de Statengriffie netwerksturing opgepakt als vraagstuk. Hoe stem je overleg binnen een netwerk af met de procedures binnen de Provincie? Ik heb samen met collega’s en Statenleden een handleiding en format geschreven voor collega ambtenaren hoe je Provinciale Staten meeneemt in een netwerk. Provinciale Staten zijn gewend om vinger aan de pols te houden. Maar dat is best lastig in een netwerk waar rollen anders liggen en de besluiten gezamenlijk tot stand komen. Er is een routing bedacht om de leden van Provinciale Staten te betrekken en te informeren zodat ze niet voor een voldongen feit komen te staan en er aandacht is voor hun rol.”

Tot slot…

Bruinvissen en zeehonden
“Tijdens een werkbezoek aan Schouwen-Duiveland zagen mijn collega’s en ik zeehonden liggen op de zandplaten én kwamen er bruinvissen langs gezwommen. Ook dat maakt werken voor de Provincie Zeeland zo leuk, al die collega’s die de beste natuurspots weten en je daar mee naartoe nemen!”

Zeeland zoekt talent

Zeeland is de enige provincie met LAND IN ZEE! Waar je ook bent: binnen 15 minuten sta je aan open water. Die ligging in zee, dat samenspel tussen water en land, zilt en zoet, eb en vloed, onderscheidt Zeeland van alle andere regio's in dit deel van Europa. Dat biedt kansen voor wonen, werken, recreëren en ondernemen.

Provincie Zeeland op sociale media