Jurist Milieu

Regulier, Vast WO Schaal 11 36 uur/week

Waarom:

De milieutaken van de provincie Zeeland richten zich op een schoon, veilig en gezond Zeeland. De inzet is daarbij vooral gericht op het wegnemen en voorkomen van milieuknelpunten en het verbeteren van de fysieke leefomgevingskwaliteit.

De beleidstaken op het gebied van onder meer luchtkwaliteit, geluid en luchtvaart worden door de provincie zelf uitgevoerd, conform het Omgevingsplan 2018 en het Milieuprogramma 2018-2022. De taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving worden namens de provincie uitgevoerd door de omgevingsdiensten RUD Zeeland en DCMR Milieudienst Rijnmond.

Wat:

Centraal staat de juridische advisering, - vertaling en - kwaliteitsbewaking met betrekking tot milieubeleid. Je maakt gebruik van de expertise van de omgevingsdiensten en zorgt voor een goede afstemming met hen en met de gemeenten en de provinciale collega's. Voor het team milieu ben je aanspreekpunt en kenniscentrum voor de Omgevingswet. Samen met een adviseur milieu en de RUD actualiseer je de Omgevingsverordening voor het beleidsveld milieu. Je adviseert de coördinator Interbestuurlijk Toezicht op Wabo gebied. Vanuit je MER specialisme beoordeel je, in samenwerking met de RUD, initiatieven. Daarnaast voer je in teamverband diverse werkzaamheden uit. De senior jurist behandelt de complexe, niet specifiek milieugerichte dossiers, zoals mandaten en aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zeeland.

Hoe:

Je werkt nauw samen met het team milieu, dat uit 10 mensen bestaat. Er is expertise aanwezig op het gebied van complexe juridische advisering, milieubeleid en de provinciale planning en control cyclus. Je zorgt binnen het team voor juridische advisering en levert waar nodig, gevraagd en ongevraagd, juridische ondersteuning aan collega’s.

Je hebt bij vraagstukken een kritische basishouding, maar denkt altijd in oplossingen. Je hebt daarbij oog voor meerdere belangen die kunnen spelen; je bent in staat hierin een afweging te maken en tot een breed gedragen juridisch advies te komen.

Je bent goed op de hoogte van hetgeen binnen de provincie Zeeland speelt, en anticipeert wanneer nodig op eventuele problemen door deze aan te kaarten en daarvoor een oplossing te bedenken.

Je werkt integraal en legt verbinding tussen het team milieu en de strategische opgaven en de programma’s.

Wie:

We zoeken een ervaren milieujurist met een juridische universitaire opleiding die beschikt over ruime werkervaring met juridische milieu vraagstukken.

Je bent een fijne collega met een stevige persoonlijkheid. Je bent enthousiast, flexibel, ambitieus en doelgericht. Je organisatiesensitiviteit is goed ontwikkeld, evenals je gevoel voor politiek/bestuurlijke verhoudingen. Verder ben je goed in het opbouwen en onderhouden van een netwerk. Door het bijhouden van je vakkennis ben je steeds op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen het milieurecht en ben je in staat die door te vertalen naar het beleid van de provincie.

Overige informatie:

Het gaat om een opdracht voor 36 uur per week voor onbepaalde tijd.
Startdatum zo spoedig mogelijk.
De opdracht is gewaardeerd in schaal 11 (maximum jaarsalaris € 71.608).
Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is vereist.

Meer informatie bij:

Roelie Mulder, senior adviseur milieu, telefoon +31 118 631126 of +31 6 25709307, email rj.mulder@zeeland.nl

Reageren: 

Heeft bovenstaande omschrijving je interesse gewekt en wil je hierop reageren? Zorg er dan voor dat je reactie uiterlijk op maandag 23 september 2019 bij ons binnen is.